Het museum

Het museum


Het Drukkerijmuseum Meppel is niet een verzameling objecten die op zichzelf staan, maar een lévend museum dat het dynamische verhaal vertelt over communicatie.
Het is een verhaal dat begint bij de eerste tekens van de oermens, gekrast in steen, schilderingen in grotten, beeldtaal (spijkerschrift van de Soemeriërs en vroege hiërogliefen uit Egypte), zich dan verder ontwikkelt tot een fonetisch schrift (Feniciërs) en dan via verschillende stappen uitmondt in het ons bekende alfabet. De ontwikkeling van materialen waarop de tekens werden vastgelegd speelde daarbij een belangrijke rol. De uitvinding van papier en, later, van de boekdrukkunst waren beide bepalend voor de verdere ontwikkeling van onze communicatie. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van feiten, objecten en materialen.

Het gebouw

De Stichting Grafisch Museum Drenthe is sinds 1986 eigenaar en gebruiker van het pakhuis aan de Kleine Oever. Grond en gebouw zijn echter vóór die tijd verschillende keren van eigenaar gewisseld.

Het eerst wordt over deze locatie gesproken in 1877, het jaar waarin Roelof Houwink (1811) in een openbare veiling van 12 april 1877 een houtstek aan de Kleine Oever kocht. Dit stuk land was 119 m2 groot en hij betaalde hiervoor de prijs van Fl. 1.485, voor die tijd een aanzienlijk bedrag. Hier bouwde de firma Houwink tussen 1880 en 1885 een pakhuis. Een exacte bouwdatum is niet bekend, omdat in die dagen voor dergelijke bouwplannen geen bouwvergunning aangevraagd hoefde te worden. Tekeningen en bouwplannen kunnen helaas niet meer worden achterhaald. Vaststaat in ieder geval dat de oudste delen van het gebouw meer dan 120 jaar oud zijn.

De firma Houwink is 80 jaar eigenaresse geweest van de grond en het pand. Hendrik Houwink stond in het begin van de vorige eeuw ingeschreven als jeneverstoker. In 1908 werd de stokerij opgeheven en begon hij een grossierderij in "koloniale waren en zuidvruchten". Deze firma was indertijd een belangrijke groothandel in Meppel en omstreken.
Share by: